Themadienst “Je wordt gezien!”

Interkerkelijk koor Akousate kan nu, naast uw kerkdienst muzikaal te ondersteunen, ook een themadienst aanbieden.

Zo ook een dienst die wij als thema hebben meegegeven:
“Je wordt gezien!”

In deze Themadienst denken we na over wie wij zijn, wat wij graag willen zijn en hoe we, met hulp van God en de ander, elkaar kunnen helpen om het goede te doen.

We doen dit aan de hand van een aantal gospels én populaire liederen van onder andere de Beatles, Cindy Lauper, Claudia de Breij, Andrea Bocchelli, Trijntje Oosterhuis en Simon & Garfunkel. Daarbij spreken we gedichten en een overdenking uit.

Natuurlijk kunnen wij ook in deze dienst in overleg het één en ander aanpassen aan uw persoonlijke wensen.

Voor deze geheel verzorgde dienst inclusief pianist/organist, vragen wij een vergoeding van 275 euro.

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met:

Joke van Lenthe: optredens@akousate.nl

Secretariaat: secretariaat@akousate.nl